Pacienti, kuri apmeklē vai ir apmeklējuši klīniku pirms 2022. gada 1. janvāra, maksā klīnikas maksu saskaņā ar cenrādi, kas bija spēkā pirms šī datuma. Tas pats attiecas arī uz tiem, kas pierakstās vai apmeklēs iestādi pirms Ķīnas Jaunā gada (2022. gada 12. februārī).